Lees meer

home / organiseren van activiteiten

Organiseren van activiteiten

Het MBO Platform zet zich in om leerlingen uit het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk voor te bereiden op een vervolgopleiding in het mbo.

Dit doen de scholen door middel van voorlichtingen op middelbare scholen en het organiseren van meeloopdagen en open dagen. Kijk in de kalender wanneer welke (voorlichtings)activiteit plaatsvindt.

Meer weten over MBO Platform Rotterdam-Rijnmond?

MBO Platform Rotterdam-Rijnmond
E-mail: info@mborijnmond.nl

Contact opnemen