home / mbo-dag

MBO-dag

Het MBO Platform Rotterdam-Rijnmond nodigt je van harte uit voor de MBO-dag 2021. De MBO-dag vindt plaats op donderdag 14 oktober 2021 van 8.30 tot 13.30 uur in het Nieuwe Luxor Theater (Posthumalaan 1, 3072 AG Rotterdam).

Na de online versie in 2020 hopen we elkaar dit jaar weer live te kunnen zien en spreken tijdens de MBO-dag. We hebben gekozen voor een inspirerende en creatieve omgeving: het Nieuwe Luxor Theater. In het theater bieden we een inhoudelijk programma, waarin we met elkaar in gesprek gaan over de volgende onderwerpen:

1. Veranderende profielen in vmbo (breed): wat betekent dit voor de overstap en de aansluiting?
2. Voorlichting vanuit het mbo in het vo: wat gebeurt er, wat is wenselijk?
3. De lessen van Corona
4. Sterk techniekonderwijs
5. Toekomstgerichte keuzes

In het aanmeldformulier kun je aangeven bij welke twee discussietafels je wilt aansluiten. Op deze pagina en in het aanmeldformulier zijn de onderwerpen verder toegelicht.

Na het inhoudelijke deel van de MBO-dag, volgt de lunch en de informatiemarkt. Tot slot kun je aansluiten bij een rondleiding door het theater (optioneel, vol = vol).

Programma
08.30 uur: Inloop in het theater, met koffie en thee
09.00 uur: Welkomstwoord door Frank van Duist (voorzitter MBO Platform)
09.05 uur: Gastspreker
09.30 uur: Vragen uit de zaal
09.45 uur: Presentatie Danielle Verroen groep 1 / Discussietafels groep 2
10.30 uur: Pauze met koffie en thee
11.00 uur: Presentatie Danielle Verroen groep 2 / Discussietafels groep 1
12.00 uur: Lunch en informatiemarkt
12.45 uur: Rondleiding door het Nieuwe Luxor Theater (optioneel)
13.30 uur: Einde bijeenkomst

Bereikbaarheid
Het Nieuwe Luxor Theater is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer en met de auto. Klik hier om de mogelijkheden te bekijken.
Let op: in de omgeving van het theater is het betaald parkeren.

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden voor de MBO-dag 2021. Per e-mail ontvang je een bevestiging. De aanmelding sluit op 1 oktober 2021. We zien je graag op 14 oktober om gezamenlijk het jaar te openen.

 

*  Toelichting keuzes onderwerpen discussietafel
1) Veranderende profielen in vmbo (breed) wat betekent dit voor de overstap en de aansluiting?
In deze workshop staan we stil bij de verandering in de profielen en de nieuwe leerweg. Na een korte toelichting gaan we met elkaar in gesprek hoe dit op de verschillende scholen vorm krijgt en welke consequenties en aanbevelingen er zijn voor de aansluiting VMBO-MBO in het kader van deze veranderende profielen.

2) Voorlichting vanuit het MBO in het VO wat gebeurt er, wat is wenselijk?
Veel VO scholen nodige de MBO’s uit om voorlichting te geven. Gaat dit goed? Waar is behoefte aan? Wat hebben leerlingen nodig? In het tweede derde of vierde jaar. Samengaan we in gesprek naar wat het MBO kan betekenen in de voorlichting aan de verschillende leerjaren.

3) De lessen van Corona
De lockdown was een lastige tijd voor iedereen in het onderwijs. LOB stond hierbij vaak niet op de voorgrond, leerlingen en mentoren hadden wel iets anders aan hun hoofd. Toch zijn er ook mooie initiatieven geweest om de lln. te ondersteunen bij hun zoektocht naar vervolgonderwijs en beroep. Welke elementen waren effectief, nieuw en willen we er zeker inhouden? Welke activiteiten zijn nu voor de huidige derde en vierde jaars die 2x een lockdown meegemaakt hebben extra belangrijk? We delen ervaringen en good practice zodat iedereen met nieuwe ideeën de deur uit gaat.

4) Sterk techniekonderwijs
In de regio zijn verschillende initiatieven m.b.t. sterk techniek onderwijs. Er zijn allerlei techniekcentra ingericht waar lln. in het kader van LOB zich kunnen oriënteren op techniek. Er is een gender scan voor de school om te onderzoeken hoe bv meisjes betrokken kunnen worden bij techniek. We worden geïnformeerd over de mogelijkheden in de regio en gaan met elkaar in gesprek over hoe we techniek meer onder de aandacht kunnen brengen als kansrijke sector voor jongens en meisjes.

5) Toekomstgerichte keuzes
Wat zijn de laatste ontwikkelingen in Rijnmond als het gaat om kansrijke beroepen? Ga je en zo ja hoe zorg je er voor dat lln. kiezen voor deze beroepen? Moet je daar wel op sturen? Wat als leerlingen keuzes maken die niet aansluiten bij hun kwaliteiten en mogelijkheden? Wat zijn toekomstgerichte keuzes nu de arbeidsmarkt zo snel verandert. Wat geven we leerlingen mee aan toekomstgerichte vaardigheden juist in LOB? We gaan met elkaar in gesprek over al deze vragen.

Meer weten over MBO Platform Rotterdam-Rijnmond?

MBO Platform Rotterdam-Rijnmond
Drutenstraat 2
3087 CC Rotterdam
Tel: 06-27 89 60 21
E-mail: info@mborijnmond.nl

Contact opnemen