Lees meer

home / nieuws / verslag mbo-dag 2021

Verslag MBO-dag 2021

Gepubliceerd op: 1 november 2021

Spotlights op de samenwerking in vo en mbo tijdens MBO-dag Rotterdam Rijnmond. Bekijk het visuele verslag en het fotoalbum van de MBO-dag in het Nieuwe Luxor Theater.

Op donderdag 14 oktober jl. ontving het MBO Platform Rotterdam Rijnmond in het Nieuwe Luxor Theater ruim 120 vertegenwoordigers van het vo en mbo voor de jaarlijkse MBO-dag. Het doel van deze jaarlijkse bijeenkomst is om actuele thema’s binnen het vo en mbo te bespreken, kennis uit te wisselen en te netwerken. Hoewel de online-editie van vorig jaar een succes was, waren de aanwezigen enthousiast om weer een live-editie bij te kunnen wonen.

De bijeenkomst startte met een plenair gesprek tussen Michiel Grauss, wethouder armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg, Peter van der Sluijs, docent, decaan en studiecoördinator bij de Zuidermavo in Rotterdam en Varma Datadin, teamleider Studie info punt bij Albeda. Onder leiding van voorzitter Frank van Duist gingen zij met elkaar en de zaal in gesprek over de sporen die de covid-pandemie heeft achtergelaten op kwetsbare jongeren en hun welzijn én de vraag wat we met elkaar kunnen doen om armoede en kansongelijkheid snel(ler) te signaleren en hulp en begeleiding te bieden. Een van de conclusies was om naar de achtergrond van een probleem of vraagstuk te kijken en te vragen; vaak speelt er meer dan één vraagstuk. Door een meer-sporen-aanpak kunnen jongeren beter worden geholpen. Betere communicatie bij de overdacht van vo naar mbo zorgt ervoor dat geboden hulp op de middelbare school wordt gecontinueerd op het mbo. De wethouder liet weten bewondering te hebben voor het onderwijs en hoe zij zich in de pandemie staande heeft gehouden, met oog voor de kwetsbare jongeren. Hoewel het met de armoede in Rotterdam iets beter gaat, blijft onze stad een van de armste steden in het land met grote verschillen in kansgelijkheid voor jongeren.  Door samen te (blijven) werken kunnen we armoede en kansongelijkheid tegengaan en bieden we ook kwetsbare jongeren een betere toekomst.

Hierna werden de aanwezigen verdeeld in twee groepen: groep 1 volgde een workshop over Lifegoals en tegelijkertijd nam groep 2 deel aan een van de discussietafels.

Danielle Verroen, jongerenpsycholoog Albeda & studentcoach en Fatma Tambolat van Albeda gaven een workshop over het programma Lifegoals. Lifegoals is een ondersteuningsprogramma op Albeda waarbij door de inzet van studentencoaches op een laagdrempelige manier het gesprek wordt aangegaan met jongeren en hulp wordt geboden. Zo kunnen schulden vroegtijdig worden gesignaleerd en krijgt de student de hulp die nodig is. Tijdens de coronapandemie zagen zowel Daniëlle, vanuit haar vakgebied, als Fatma, als voorlichter en coach van Lifegoals, dat jongeren kwetsbaarder werden en met meerdere problemen worstelden. De peer-to-peer benadering van Lifegoals spreekt jongeren aan waardoor zij zich openstellen voor hulp en begeleiding. De aanwezigen kregen tijdens de workshop tips en tools om het gesprek met hun eigen kwetsbare leerlingen en studenten aan te gaan.

> Bekijk hier de presentatie van Danielle Verroen, jongerenpsycholoog Albeda & studentcoach en Fatma Tambolat.

Aan de discussietafels gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over 5 thema’s:

  1. Veranderende profielen in vmbo: wat betekent dit voor de overstap en de aansluiting?
  2. Voorlichting vanuit het mbo in het vo: wat gebeurt er, wat is wenselijk?
  3. De lessen van Corona
  4. Sterk techniekonderwijs
  5. Toekomstgerichte keuzes.

Onder leiding van de tafelvoorzitters werden gesprekken gevoerd, werd er kennis gedeeld en werkten de deelnemers toe naar concrete tips rondom elk thema.

Na de pauze draaiden de groepen om en volgden de andere sessie.

Tijdens de aansluitende lunch werd er volop genetwerkt en was er gelegenheid om de mbo-informatiemarkt te bezoeken. Op deze markt presenteerden de mbo’s hun nieuwe voorlichtingsmiddelen. Tot slot kregen de aanwezigen die dit wilden een rondleiding door het Nieuwe Luxor Theater en namen ze een kijkje achter de coulissen.

> Bekijk hier het digitale fotoalbum van de MBO-dag.

Deel dit bericht:

Deel dit object op Facebook Twitter dit object Deel dit object op Linkedin Deel dit object op Google+ E-mail dit object

Terug naar overzicht


Meer weten over MBO Platform Rotterdam-Rijnmond?

MBO Platform Rotterdam-Rijnmond
E-mail: info@mborijnmond.nl

Contact opnemen