home / aanmelden mbo-dag

Aanmelden MBO-dag

Meldt u nu aan voor de MBO-dag op donderdag 14 oktober 2021 in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding.


Dhr.

Mevr.

Voornaam *

Tussenvoegsel

Achternaam *

Organisatie / school *

Functie:

Telefoonnummer

Email-adres *

U krijgt tijdens de MBO-dag een lunch aangeboden. Heeft u een last van een voedselallergie? Ja, namelijk:

Voorkeurskeuze 1 onderwerp discussietafel: (zie toelichting onderwerpen onderaan dit formulier)

Voorkeurskeuze 2 onderwerp discussietafel: (zie toelichting onderwerpen onderaan dit formulier)

Ik sluit graag aan bij de rondleiding achter de schermen van 12.45 uur tot 13.30 uur

AANMELDEN

* zijn verplichte velden

Toelichting keuzes onderwerpen discussietafel1) Veranderende profielen in vmbo (breed) wat betekent dit voor de overstap en de aansluiting?

In deze workshop staan we stil bij de verandering in de profielen en de nieuwe leerweg. Na een korte toelichting gaan we met elkaar in gesprek hoe dit op de verschillende scholen vorm krijgt en welke consequenties en aanbevelingen er zijn voor de aansluiting VMBO-MBO in het kader van deze veranderende profielen.


2) Voorlichting vanuit het MBO in het VO wat gebeurt er, wat is wenselijk?

Veel VO scholen nodige de MBO’s uit om voorlichting te geven. Gaat dit goed? Waar is behoefte aan? Wat hebben leerlingen nodig? In het tweede derde of vierde jaar. Samengaan we in gesprek naar wat het MBO kan betekenen in de voorlichting aan de verschillende leerjaren.


3) De lessen van Corona

De lockdown was een lastige tijd voor iedereen in het onderwijs. LOB stond hierbij vaak niet op de voorgrond, leerlingen en mentoren hadden wel iets anders aan hun hoofd. Toch zijn er ook mooie initiatieven geweest om de lln. te ondersteunen bij hun zoektocht naar vervolgonderwijs en beroep. Welke elementen waren effectief, nieuw en willen we er zeker inhouden? Welke activiteiten zijn nu voor de huidige derde en vierde jaars die 2x een lockdown meegemaakt hebben extra belangrijk? We delen ervaringen en good practice zodat iedereen met nieuwe ideeën de deur uit gaat.


4) Sterk techniek onderwijs

In de regio zijn verschillende initiatieven m.b.t. sterk techniek onderwijs. Er zijn allerlei techniekcentra ingericht waar lln. in het kader van LOB zich kunnen oriënteren op techniek. Er is een gender scan voor de school om te onderzoeken hoe bv meisjes betrokken kunnen worden bij techniek. We worden geïnformeerd over de mogelijkheden in de regio en gaan met elkaar in gesprek over hoe we techniek meer onder de aandacht kunnen brengen als kansrijke sector voor jongens en meisjes.


5) Toekomstgerichte keuzes.

Wat zijn de laatste ontwikkelingen in Rijnmond als het gaat om kansrijke beroepen? Ga je en zo ja hoe zorg je er voor dat lln. kiezen voor deze beroepen? Moet je daar wel op sturen? Wat als leerlingen keuzes maken die niet aansluiten bij hun kwaliteiten en mogelijkheden? Wat zijn toekomstgerichte keuzes nu de arbeidsmarkt zo snel verandert. Wat geven we leerlingen mee aan toekomstgerichte vaardigheden juist in LOB? We gaan met elkaar in gesprek over al deze vragen.Meer weten over MBO Platform Rotterdam-Rijnmond?

MBO Platform Rotterdam-Rijnmond
Drutenstraat 2
3087 CC Rotterdam
Tel: 06-27 89 60 21
E-mail: info@mborijnmond.nl

Contact opnemen