Lees meer

home / mbo platform rotterdam-rijnmond

MBO Platform Rotterdam-Rijnmond

Het MBO Platform is een samenwerkingsverband tussen de mbo-scholen (roc's, aoc's en vakscholen) uit de regio Rijnmond en de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Binnen het MBO Platform werken deze organisaties samen op het gebied van onder andere voorlichting en werving van leerlingen. Door een gezamenlijke evaluatie en planning wordt het voorlichtingsaanbod binnen de regio Rijnmond zo goed mogelijk afgestemd op de doelgroep en wordt de kwaliteit van de voorlichtingen geoptimaliseerd.

Kennisuitwisseling

Daarnaast houdt het MBO Platform zich bezig met het uitwisselen van kennis en ervaring(en). Het doel hiervan is een betere aansluiting tussen de mbo- en de vmbo-scholen op het gebied van onder andere voorlichting(sactiviteiten). De ambitie van het platform is groot en richt zich op de wens om de goede samenwerking uit te bouwen op de vlakken beroepsoriëntatie, warme overdracht van vmbo naar mbo en doorlopende leerlijnen.
Elk jaar, op een donderdag in oktober, organiseert het MBO Platform de MBO-dag. Op deze dag worden decanen uit het voortgezet onderwijs uitgenodigd op een ludieke plek in (de buurt van) Rotterdam voor een themadag. Aan het einde van de dag is er gelegenheid tot netwerken en het bezoeken van de voorlichtingsmarkt, waar de mbo-scholen het voorlichtingsmateriaal voor het nieuwe schooljaar presenteren en uitdelen. Ook verzorgt het MBO Platform ieder jaar de Open dagen-poster, waarop schooldecanen kunnen zien op welke data de open dagen van de scholen plaatsvinden.

MBO Platform Rotterdam-Rijnmond partners

Meer weten over MBO Platform Rotterdam-Rijnmond?

MBO Platform Rotterdam-Rijnmond
E-mail: info@mborijnmond.nl

Contact opnemen